10 Geboden kwaliteitscriteria gastouders

1.     Een gastouder: 

 • is minimaal 18 jaar oud en beschikt net als de meerderjarige huisgenoten en anderen die betrokken zijn bij de opvang over een Verklaring Omtrent het Gedrag die op het moment van indienen registratie in het LRKP niet ouder is dan twee maanden; 
 • is fysiek in staat gastouderopvang te bieden en beschikt hiervoor over voldoende capaciteiten; 
 • is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor gastouderopvang; 
 • beschikt over een rijbewijs indien zij voor het vervoer van de kinderen gebruik maakt van een auto; 
 • beschikt over een inzittendenverzekering indien zij voor het vervoer van de kinderen gebruik maakt van een eigen auto; 
 • heeft voor de opvang relevante verzekeringen afgesloten; 
 • heeft geen eigen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan; 
 • is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag. 

2.     Een gastouder heeft een professionele instelling voor het werk met kinderen en

 • voldoet aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving;
 • neemt deel aan (extra) trainingen en (na)scholing, houdt diploma’s actueel;
 • is goed geïnformeerd over regels, wetgeving en relevante nieuwe informatie en past dit toe in het werk. 
   

3.     Een gastouder stuurt aan op gewenst gedrag van kinderen en zal:

 • een kind nooit fysiek of psychisch mishandelen;
 • het gedrag van een kind op een positieve manier benaderen;
 • in overleg met de ouders duidelijke afspraken maken over het toelaatbare gedrag van het kind;
 • de kinderen prijzen en aanmoedigen als zij aan verwachtingen voldoen;
 • op adequate wijze ongewenst gedrag aanpakken, daarbij leeftijd en begripsniveau van het kind in aanmerking nemend. 

4.     Een gastouder biedt kinderen gelijke kansen en zal:

 • ieder kind als een individu en met dezelfde zorg behandelen;
 • ieder kind gelijke kansen geven om te leren en zich te ontwikkelen;
 • rekening houden met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het geslacht, de nationaliteit, de moedertaal en de eventuele handicap van ieder kind;
 • kinderen aanmoedigen om gevoel voor hun eigen identiteit en cultuur te ontwikkelen;
 • kinderen leren over andere culturen en ze leren om mensen die anders zijn dan zij positief tegemoet te treden. 

5.     Een gastouder gaat zorgvuldig met vertrouwelijke zaken om en zal:

 • nooit zonder toestemming van de familie informatie geven over de kinderen en de ouders;
 • deze regel uitsluitend negeren om het kind te beschermen als zij hulp wil zoeken bij daartoe bevoegde professionals. 

6.     Een gastouder draagt bewust bij aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind en:

 • voorziet in spelactiviteiten en leermiddelen die geschikt zijn voor de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van het kind;
 • steunt en stimuleert de sociale, fysieke, intellectuele, communicatieve en emotionele ontwikkeling van het kind;
 • houdt de ouders van de ontwikkeling van hun kind op de hoogte en overlegt hierover met de ouders. 

7.     Een gastouder werkt samen met de ouders en:

 • weet en respecteert dat de ouders de belangrijkste mensen in het leven van de kinderen zijn;
 • weet dat de ouders hun kind het beste kennen;
 • bespreekt informatie over ieder kind met de ouders;
 • heeft respect voor het geloof, tradities en wensen van de ouders voor de zorg van hun kinderen;
 • draagt zorg voor een achterwacht met telefonische bereikbaarheid, die in geval van calamiteiten binnen ambulance-aanrijdtijden op het opvangadres aanwezig kan zijn;
 • zorgt ervoor telefonisch goed bereikbaar te zijn;
 • begrijpt het belang voor kinderen om steeds door dezelfde persoon verzorgd te worden. 

8.     Een gastouder waakt over de veiligheid van de kinderen en:

 • zal het toezicht over de kinderen niet anderen overlaten, tenzij in geval van calamiteit;
 • besteedt voortdurend aandacht aan veiligheid en hygiëne en werkt volgens de protocollen van haar gastouderbureau;
 • rookt niet, drinkt geen alcoholische dranken tijdens de opvanguren en gebruikt geen drugs of medicijnen die de waakzaamheid kunnen beïnvloeden;
 • weet tekenen van misbruik van een kind te herkennen en weet wat te doen in zo’n situatie;
 • voert jaarlijks risicoanalyses van speelruimte en spelmateriaal uit;
 • geeft duidelijk de grenzen aan van wat in haar ogen nog veilig is en wat niet en handelt daarnaar. 

9.     Een gastouder heeft een professionele werkwijze en:

 • houdt de ontwikkeling en persoonlijke details van de kinderen schriftelijk bij;
 • maakt tijd voor een goede overdracht aan de ouders;
 • houdt medicijnengebruik van de kinderen accuraat bij volgens een protocol van het gastouderbureau;
 • meldt ongelukken en incidenten van de kinderen accuraat bij haar gastouderbureau, volgens een protocol. 

10.  Een gastouder staat open voor collegiaal overleg en kwaliteitsverbetering. Zij:

 • vraagt om advies bij haar gastouderbureau als dat nodig is;
 • en staat open voor verbetersuggesties die het gastouderbureau voorstelt;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gastouderopvang en zorgt voor ontwikkelingsgerichte kinderopvang op maat. Daarbij is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de opvang, goede informatie-uitwisseling en het voeren van gesprekken met de vraagouder. Hoewel onder verantwoordelijkheid van het gastouderbureau, is ze gesprekspartner voor de ouders bij de evaluatie van de opvang. Zij gebruikt hiervoor een kind-volgsysteem dat ze uitvoert onder verantwoordelijkheid van het gastouderbureau. Ook is ze zelf verantwoordelijk voor voldoende kennis en inzicht of het gebrek daaraan , zodat - in overleg met het gastouderbureau - de juiste bijscholing of intervisie kan worden ingezet. Dit geldt ook voor de bijscholing in EHBO;
 • heeft een eigen verantwoordelijkheid in het doorgeven van wijzigingen aan het gastouderbureau die van belang kunnen zijn voor de RIE. Dit geldt ook voor het constateren dat een nieuwe VOG nodig is (bijvoorbeeld als een huisgenoot 18 wordt).
 • is verantwoordelijk voor signalering en melding van zaken die van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Ze gebruikt hiervoor een kind-volgsysteem. Ook is ze zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van het gastouderbureau bij opvoedingsvragen en eventuele conflicten met ouders waarbij bemiddeling van het gastouderbureau nodig is;
 • is verantwoordelijk voor controle van gegevens in LRKP, aangezien zij voor meerdere gastouderbureaus kan werken;
 • verzorgt, in samenwerking met de ouder en het gastouderbureau, de overdracht van de opvang naar school.

 

Gastouders aan huis

Kirsten

08-10-2018 15:20
Hallo, ik ben Kirsten, 28 jaar en ben beschikbaar voor opvang aan huis. Ik woon in Almere-Buiten. Kinderen opvangen doe ik graag. Kinderen verzorgen, opvoeden en leuke activiteiten is op mijn lijf geschreven. Ik heb mijn rijbewijs en auto ben flexibel ingesteld.  Ik kan kinderen halen en...