Voor gastouders

Gastouderopvang is kleinschalig (4-6 kinderen maximaal, inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar).

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor een kind zorgt van ouders die allebei werken of studeren.
Dit kan zowel bij ouders thuis als bij de gastouder thuis. Ouders kunnen gebruik maken van gastouderopvang tot een kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

 Er zijn drie mogelijkheden van gastouderopvang:

 1. opvang bij de gastouder thuis
 2. opvang bij ouders thuis, alleen voor eigen kinderen
 3. opvang bij ouders thuis, voor eigen kinderen en andere kinderen.

 

De opvang mag alleen plaatsvinden in het huis van de ouders waar de kinderen staan ingeschreven of in het huis van de gastouder waar de gastouder staat ingeschreven.

Gastouderopvang is niet toegestaan op  een locatie die door derden wordt aangeboden. Ook mogen de gastouder en ouder niet op hetzelfde adres staan ingeschreven.

 

Procedure inschrijving

Online inschrijven

Wij zijn altijd op zoek naar gastouders. We vinden het prettig om een groot bestand te hebben zodat we snel een geschikte gastouder kunnen vinden voor de vraag van ouders.
Door uw inschrijving van het LRKP register weten wij dat u aan de gestelde eisen van de wet Kinderopvang voldoet. Daarnaast moet blijken of u ook aan de wensen van de ouders voldoet.

 

Na uw online inschrijving staat u bij ons officieel ingeschreven.

Wensen inventariseren van ouders & matchen

De kans dat u gebeld wordt is afhankelijk van de wens van ouders.
Wensen van ouders kunnen zijn dat zij opvang willen bij hun in de buurt. We zoeken dan op postcode gebied. 
Het kan ook zijn dat ouders een opvang zoeken dicht bij hun werk. We zoeken dan op logistieke wijze.
Aan de andere kant kan de ouder ook wensen hebben met betrekking tot de school van de kinderen of extra diensten die u kunt aanbieden zoals halen en brengen naar school of sportclubjes.


Kennismakingsgesprek met de nog voor ons onbekende gastouders

Wanneer u in aanmerking komt naar aanleiding van de gestelde wensen wordt u gebeld. Wanneer u aangeeft plek te hebben in uw opvang dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken wij naar u als gastouder, naar uw opvang en bespreken we de wensen van de ouders. 
Wanneer u een geschikte kandidaat blijkt voor de gevraagde opvang dan stellen wij u voor aan de ouders.


Voorstellen aan de ouders

De afspraak vindt plaats op de locatie waar de opvang moet gaan plaatsvinden. Dit kan ook bij de ouders thuis.
Na het voorstellen zal de ouder een keuze maken. (Wellicht dat de ouders kennis willen maken met meer gastouders. Vaak hebben we wel de juiste match en is het voorstellen van één gastouder voldoende).
 

Wendag

Bij blijken van geschiktheid wordt er een proefdag of wendag met u afgesproken. Als deze dag voor beide partijen inclusief de kinderen naar wens is verlopen zullen we onderling een gastouderopvangcontract opstellen en ondertekenen.
 

Gastouderopvangcontract

Het contract wordt tussen 3 partijen gesloten, te weten, het gastouderbureau, de ouder en de gastouder. 
In dit contract wordt de opvang geregeld. Hierin wordt de contractvorm vastgelegd, het aantal op te vangen uren per maand, de opvangdagen, uurtarief, bureaukosten, wijze van betalen en uitbetalen, opzeggen en opvang bij ziekte. Uiteraard is dit contract gehouden aan de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.
 

Begeleiding van de gastouderopvang

Na 6 tot 8 weken informeren wij hoe de opvang tot nu toe is verlopen door middel van een eerste evaluatiegesprek tussen bureau, ouder en gastouder.
In dit gesprek verifieren wij de opvang naar ieders tevredenheid. We bespreken of de opvang tot nu toe is verlopen volgens de afspraken, wat kan beter en wat kunnen we nog voor elkaar betekenen?
 
Evaluatiegesprekken
Ook bespreken we het gebruik van het kindvolgsysteem en de afspraak voor de volgende evaluatie naar aanleiding van de invulling van de competentielijst van het gastkind. De evaluatiegesprekken vinden één maal per jaar plaats per kind. Deze gesprekken vinden plaats wanneer het gastkind 0,10 jaar is, 1,10 jaar is,  2,10 jaar is en 3,10 jaar is. Bij 3,10 jaar wordt de overdracht naar de basisschool besproken en de verdere voortzetting van de opvang in de voor én naschoolse opvang.
 
Voortgangsgesprekken
Jaarlijks houden we met de gastouder een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we de opvang uitgebreid. Begeleiding bij de opvangtaken staan centraal. 
Uit deze voortgangsgesprekken kan een meeloopdag voortvloeien. Dit is niet verplicht. Toch blijkt een meeloopdag voor gastouders erg prettig. Gastouders krijgen tips en handvatten om mee te werken. 
 
Meeloopdag
Om als bureau een volledige indruk van uw opvang en werkwijze te krijgen is uw bemiddelaar een half uur voor aanvang (dat het eerste kind wordt gebracht) en een uur nadat het laatste kind is opgehaald bij u aanwezig. De hele dag wordt in kaart gebracht en na afloop wordt deze dag kort met u geëvalueerd. 
Na 2 dagen ontvangt u hiervan een verslag.
 
Risico Inventarisatie
Jaarlijks komen we ook bij u in de opvang om de risico's op veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. (RIE). Voor een rie komen we onaangekond. (de reden is dat we graag zien dat u voldoet. (GGD komt ook onaangekondigd bij u langs)
De RIE wordt online geplaatst en is alleen inzichtelijk voor de gastouder en de ouders.
Als gastouder wordt u geacht mee te werken om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen te waarborgen. 
 
 • Service voor de gastouders

 • Hulp bij zoeken naar oppaskinderen
 • Inschrijving LRKP register
 • Profesionele pedagogische ondersteuning
 • Online urenregistratie
 • Online persoonlijk dossier met downloads
 • Overzichtelijke uitbetalingspecificaties
 • Innen en uitbetalen van de oppasgelden
 • Incassodiensten
 • Verstrekken jaaroverzichten
 • Hulp bij aangifte inkomstenbelasting
 • Gratis gastouderverzekering
 • Gastouderopvangcontract
 • Gratis Kinder-EHBO
 • VVE training e.a. scholing
 • Intervisietrainingen
 • Jaarlijks risico inventarisatie
 • Jaarlijks evaluatiegesprek
 • Jaarlijks voortgangsgesprek
 • Meeloopdag op de gastouderopvang
 • Kindvolgsysteem competenties
 • Overdracht basisschool
 • Problemen worden direct opgepakt
 • 7 dagen in de week bereikbaar.