Veiligheid, gezondheid en hygiëne

In de Wet kinderopvang is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Jaarlijks wordt de opvanglocatie geïnspecteerd op veiligheid en gezondheid aan de hand van een methodiek, die is ontwikkeld door de MO-groep (ondernemers in kinderopvang) GGD Nederland, Boink en het ministerie van SZW.

Als uitgangspunt bij de ‘RI V&G’ geldt dat veiligheid en gezondheid een combinatie is van enerzijds het gedrag van kinderen en gastouders, en anderzijds de omgeving waarin zij verblijven. Het is de bedoeling dat door de uitvoering van de ‘RI V&G’ de aanwezige risico’s terug worden gebracht tot een aanvaardbaar en acceptabel niveau. Om dit te waarborgen, worden deze inventarisatielijsten beoordeeld bij een GGD-inspectie.