Uitgangspunt, doelstelling en visie

Een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden horen bij de taken van het gastouderbureau; het tot stand brengen en begeleiden van verantwoorde gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. Onze visie is om een goede kwalitatieve en gezonde gastouderopvang te verankeren in dit pedagogisch beleidsplan om kinderen te verzorgen, te stimuleren en te begeleiden in de persoonlijke ontwikkelingen, zodat zij opgroeien tot zelfstandige en gelukkige individuen, respectvolle relaties met anderen kunnen aangaan, waaraan ten grondslag ligt om verantwoordelijk en met zelfvertrouwen te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Wij vinden het dan ook bijzonder belangrijk dat uw kind zich veilig èn vertrouwd voelt. De beste manier om dat te bereiken is het realiseren van een goed samenwerkingsverband, communicatie en vertrouwen tussen de ouder(s) en de gastouder(s). 

Aspecten als religie, culturele achtergrond, taal en een strakke of juist een vrijere opvoeding, tv kijken, buiten spelen, vriendjes en dergelijke zijn ook zeer belangrijke onderdelen die meespelen naast de huiselijkheid, geborgenheid en een goede liefdevolle opvoeding voor uw kind(eren). Wij respecteren de verantwoordelijkheid en keuzes van ouders in grote mate en letten er daarom vooral op dat ouder en gastouder bij elkaar passen en dat zij zich samen richten op een gezonde ontwikkeling van het kind. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, respecteren andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg. U wilt er van op aan kunnen, dat u uw kinderen naar tevredenheid kunt onderbrengen en met een gerust hart weg kunt gaan.