Sociale Kaart

SOCIALE KAART

Veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advise.  Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud,  die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Met of zonder elkaar.

 

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij,  beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Indien gewenst, kun je ook anoniem blijven.

 

Adressen en websites algemeen

Veilig Thuis Flevoland

Maerlant 16

8242 AC Lelystad

 

Postadres:

Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam www.veiligthuisflevoland.nl info@veiligthuisflevoland.nl

voor professionals: 088-2220500

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

www.mogroep.nl

Politie (ook sociale jeugd- en zedenzaken)

0900 - 8844 (geen spoed) / 112 (spoed)

www.politie.nl

Raad voor de Kinderbescherming

www.rvdk.nl

GGD Nederland

www.ggd.nl

 

Zorgadviesteam, landelijk steunpunt (ZAT)

www.zat.nl

GGZ (volwassen en jeugd)

www.ggznederland.nl

JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 0182 - 547888 www.jso.nl

Inspectie van het Onderwijs – vertrouwensinspecteurs

0900 – 111 31 11 www.onderwijsinspectie.nl

Brancheorganisatie Kinderopvang

www.kinderopvang.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

www.cjg.nl  (Opvoedinformatie)

 

BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. www.boink.info

 

Belangrijke informatie

Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

www.verwijsindex.nl

Informatie over de meldcode (via rijksoverheid)

www.meldcode.nl

Informatie over huiselijk geweld

www.huiselijkgeweld.nl

Informatie over de aanpak kindermishandeling

www.aanpakkindermishandeling.nl

Informatie over meisjesbesnijdenis

www.meisjesbesnijdenis.nl

 

Informatie over het Eergelateerd Geweld

www.rijksoverheid.nl

Informatie over het Vlaggensysteem (seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen) www.movisie.nl