In 5 stappen een Gastouder aan huis

In 5 stappen een gastouder aan huis

Lijkt het u leuk om met kinderen te werken, heeft u affiniteit met kinderen en bent u ouder dan 21 jaar? Dan is gastouder worden wellicht iets voor u.

U werkt als gastouder in uw eigen woonhuis of in het huis van de ouders.

Als gastouder heeft u een goede geestelijke en lichamelijke conditie en spreekt u de Nederlandse taal.

Als gastouder verzorgt u graag kinderen en kunt u zowel individuele kinderen als een groep begeleiden.

Als gastouder heeft u besef van uw eigen verantwoordelijkheid m.b.t. permanent toezicht van de kinderen en bent u zich bewust van uw eigen hygiëne, een hygiënische leefomgeving en bent alert als het gaat om het welzijn en de veiligheid van het kind/kinderen.

Als gastouder heeft u een voorbeeldfunctie. U bent stressbestendig, geduldig en besluitvaardig.

Tevens ondersteunt u bij de opvoeding en stimuleert u het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.

U kunt een huiselijke sfeer creëren, goed plannen en organiseren.

U beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden.

U kunt ook een verklaring omtrent gedrag overhandigen. (heeft u deze nog niet, download dan hier het formulier om dit bij uw gemeente aan te vragen.)

Wanneer u oppast in uw eigen huis dan dienen alle volwassen medebewoners ook een verklaring omtrent gedrag te kunnen overhandigen. Hiervoor kunt u hetzelfde formulier gebruiken als voor de gastouder.

 

Om als gastouder te mogen werken mag u zelf geen kinderen hebben die onder toezicht staan of eigen kinderen hebben die uit huis zijn geplaatst. Dit is ook niet toegestaan tijdens uw werk als gastouder.
 

U dient gediplomeerd zijn. U heeft minimaal het diploma MBO2 Helpende Welzijn nodig of in het bezit te zijn van één van de diploma's die vermeldt staan op de diplomalijst voor gastouders. Deze kunt u hier downloaden. Staat uw diploma er niet bij of heeft u wel een relevant diploma, maar bijvoorbeeld in het buitenland behaald of bent u uw diploma kwijt, klik dan hier om te weten wat u vervolgens zelf kunt doen.

Daarnaast moet u het certificaat KinderEHBO hebben, afgegeven door het Oranje Kruis, NIKTA of NedCet. (www.ehbo-kinderen.nl)

Tevens moet u ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Procedure naar uw eigen gastouderopvang en registratie LRKP register.

Stap 1 Vakdiploma

U begint met het behalen van uw Vakdiploma. Klik hier voor het versneld halen van uw vakdiploma HZW2. 

Na het behalen van uw vakdiploma kunt u uw EHBO voor kinderen halen op https://www.ehbo-kinderen.nl/cursussen/ehbo-gastouders/ (Dit onderdeel volgt u bij Juventa).

Ook kunt u nu uw Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen in uw woonplaats. Download  hier het formulier. (kosten gemiddeld € 30,05) ( deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden, wanneer we de aanvraag voor een LRKPnummer aanvragen bij de gemeente).
U doet er vertstandig aan om niet nu al uw EHBO en VOG te doen wanneer u start met de opleiding HZW2, omdat EHBO en de VOG verloopdata bevatten. Het EHBO diploma is 1 jaar geldig en De Verklaring Omtrent Gedrag mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

 

Stap 2 Documenten verzamelen

Risico-Inventarisatie Veiligheid en gezondheid: op de locatie waar de kinderopvang gaat plaatsvinden zal een risico-inventarisatie op veiligheid en gezondheid worden verricht door het gastouderbureau. Samen met u worden de aanpassingen besproken en uitgevoerd.

Als alle documenten gereed zijn:

  • Kopie diploma HZW2
  • Kopie EHBO diploma
  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie verklaring omtrent gedrag en alle volwassen medebewoners (mits u in het huis van de vraagouder oppast)
  • Risico inventarisatie
  • Betaling van de leges.

De gemeente rekent leges. Deze leges zijn per gemeente verschillend. Almere rekent € 346,85 en Amsterdam € 759,= en Lelystad € 150. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de gene die op de opvanglocatie staat ingeschreven. Deze leges dienen door de vraag of gastouder vooruit te worden voldaan aan het gastouderbureau. (kijk hier voor een complete lijst van leges in andere gemeenten)


Stap 3 Gemeente en GGD

Opsturen van alle documenten naar de gemeente door het gastouderbureau.

Aansluitend krijgt de opvanglocatie een bezoek van de GGD.

De GGD keurt de locatie en gastouder goed of af.

Als de goedkeuring door de GGD is gegeven, dan ontvangt u van de gemeente een bevestiging met uw eigen unieke LRKPnummer. Dit nummer is gastouder en opvanglocatie gebonden. Dit nummer heeft u nodig omdat ouders alleen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen met uw unieke LRKPnummer. Zonder dit nummer heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag voor uw geleverde diensten.

Let op! Alleen vanaf de datum van registratie in Landelijk Register Kinderopvang kan de kinderopvangtoeslag worden aangevraagd door de ouders. Beskust niet eerder!!!

 

Stap 4 Starten

U bent goed gekeurd en wilt starten met de opvang

Waarschijnlijk heeft u al ouders met kinderen gevonden waar u op wilt gaan passen. We noemen dit een koppeling.

Heeft u nog geen oppaskindjes, dan helpen wij met zoeken.

Een koppeling wordt bemiddeld door ons als bureau. Deze bemiddeling bestaat uit jaarlijkse evaluatiegesprekken met de ouders per kind en bespreken we de opvang en de kind-observaties. Daarnaast innen we de oppasgelden en betalen we deze uit aan de gastouder.

 

Stap 5 Begeleiden

Begeleiden bestaat uit het helpen bij uw opvangtaken.

U wordt pedagogisch bijgeschoold, we lopen een keer een dagje met u mee (niet verplicht), jaarlijks wordt de risico-inventarisatie bij uw opvang gedaan, voeren we jaarlijks een voortgangsgesprek met u en helpen wij u bij taken als observeren en het invullen van de observatielijsten. Daarnaast geven wij u zoveel mogelijk ondersteuning om de kinderen gericht in hun ontwikkeling te stimuleren. 

U doet uw werk alleen, maar u staat er niet alleen voor!

 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Jane Gray 0653587703

 

Lees ook het pedagogisch beleidsplan.