Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het gastouderbureau besteedt uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze website gepubliceert wordt. 

Toch is het mogelijk dat informatie, op of via deze website verkregen, onvolledig of onjuist is. Eveneens besteedt het gastouderbureau uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kan dat niet altijd garanderen.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. We behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van gastouderbureau-almere.nl. Hoewel we selectief zijn ten aanzien van het verwijzen naar deze websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites worden afgewezen.

Aansprakelijkheid 

Het gastouderbureau sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.
Tevens aanvaardt het gasotuderbureua op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.