Cito Piramide voor gastouders

Piramide voor Gastouders is geschikt voor alle kinderen van nul tot vier jaar en biedt plezier voor zowel kinderen, gastouders en ouders. Spelen, ontdekken, ontwikkelen en groeien staan centraal.

Piramide bestaat al langer voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Op verzoek van gastouders en organisaties is Piramide voor gastouders ontwikkeld. Bij de ontwikkeling is feedback en input gevraagd aan gastouders en gastouderbureaus. Hierdoor sluiten de materialen zo optimaal mogelijk aan bij de wensen van de gastouders. Het pakket voor gastouders biedt handvatten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Het aanbod

In de training komen de thema's van het pedagogisch kader voor gastouders aan de orde. Bij het thema veiligheid en welbevinden gaat het om het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het scheppen van een positief pedagogisch klimaat. Observeren en plannen komt op verschillende momenten tijdens de training aan bod. Het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben vloeit hieruit voort. Een rode draad binnen de training vormt het thema ontwikkelen en leren van jonge kinderen. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden wordt er gekeken naar de doelen die op dat moment van een kind gevraagd mogen worden. Ook wordt er gekeken naar vaardigheden van de gastouder op zowel pedagogisch als didactisch gebied. De gastouders leren deze in te zetten om gericht aan de competenties van het kind te werken. De gastouders leren de ruimte zowel binnen als buiten uitdagend en optimaal in te richten, aangepast aan het thema. Ze leren structuur aan te brengen in de omgeving, de activiteiten en in de dagplanning o.a. met het Dagritmepakket. Ook het visualiseren van de activiteiten en de planning komen aan bod. Bij de planning van activiteiten wordt geleerd rekening te houden met de samenstelling en mogelijkheden van de kinderen om zo voor iedereen een passend aanbod te kunnen maken. Zo leren de gastouders tijdens de bijeenkomsten over spel, het spel te observeren en naar aanleiding hiervan kinderen te helpen en te stimuleren. In het kader van het thema samenwerking met ouders worden er allerlei mogelijkheden van ouderactiviteiten besproken.

In het eerste dagdeel wordt begonnen met:

 • De deelnemer maakt kennis met de basisconcepten van Piramide: Nabijheid, Afstand, Initiatief Kind, Initiatief gastouder.
 • De deelnemer leert hoe een goede ontdek- en speelomgeving eruitziet en leert hoe ze de thuissituatie aan de hand van de criteria kan aanpassen.
 • De deelnemer leert de inhoud en werkwijze van het Welkomprogramma kennen.
 • De deelnemer maakt een goede dagplanning.

In bijeenkomst twee wordt verder gegaan met;

 • De deelnemer maakt kennis met de vier projectstappen van projecten voor baby’s en dreumesen.
 • De deelnemer maakt kennis met de vier projectstappen van projecten voor peuters en kan deze herkennen.
 • De deelnemer leert hoe een project uitgevoerd kan worden.
 • De deelnemer leert hoe projecten gepland worden (week- en jaarplanning).
 • De deelnemer leert interactievaardigheden kennen en toepassen.
 • De deelnemer leert hoe woordenschatontwikkeling verloopt.
 • De deelnemer leert hoe de woordenschatontwikkeling gestimuleerd kan worden aan de hand van de woorden in de projecten.
 • De deelnemer leert welke vragen je kunt stellen bij de projectstappen.
 • De deelnemer leert de kenmerken van interactief voorlezen in de projecten herkennen en toepassen.
 • De deelnemer leert kansen te benutten aan de hand van het dagschema.
 • De deelnemer leert hoe je kansen kunt creëren aan de hand van de inrichting van de ruimte en de projecten.

In bijeenkomst drie wordt er gewerkt aan;

 • De deelnemer leert ontwikkelingslijnen herkennen aan de hand van doelen.
 • De deelnemer leert hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren aan de hand van (speelgoed behorende bij) de ontwikkelingsgebieden.
 • De deelnemer leert hoe je kinderen in hun ontwikkeling kunt volgen door te observeren.
 • De deelnemer leert hoe je kinderen in hun ontwikkeling kunt volgen door een portfolio aan te leggen per kind.
 • De deelnemer leert het belang van spel en zelfstandig leren kennen.
 • De deelnemer oefent meespelen en inspireren tot zelfstandig leren.
 • De deelnemer oefent hoe contacten met ouders optimaal kunnen verlopen.
 • De deelnemer leert hoe ouders geïnformeerd kunnen worden over Piramide.
 • De deelnemer leert hoe je ouders kunt informeren over (de ontwikkeling van) het kind.
 • De deelnemer blikt terug op de training en laat zien wat haar verdere ontwikkelpunten zijn of wat zij geleerd heeft.

Voorwaarden voor certificering deelnemers:
100% aanwezigheid, actieve deelname bijeenkomsten, portfolio gevuld en van goede kwaliteit.

Planning
De training omvat drie trainingsdagdelen van elk tweeëneenhalf uur. Tijdens deze trainings-dagdelen worden de deelnemers geïnformeerd over de theorie en methode en voeren ze praktijkopdrachten uit. Ook worden de deelnemers getraind in praktische vaardigheden. Daarnaast werken de gastouders opdrachten uit in het portfolio.

De training vinden plaats op donderdagavond, aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur. De trainingslocatie is nu nog niet bekend. De data waarop de training wordt gegeven zijn; 26 september 2013, 14 november 2013 en 20 februari 2014.

Bijeenkomst één omvat:

 1.  Welkom en kennismaking
 • Verwachtingen van trainer en deelnemer
 • Inhoud training en eventuele begeleiding (coaching)
 • Certificering
 • Portfolio en huiswerk
 • Korte vooruitblik m.b.t. de onderwerpen die in de drie bijeenkomsten aan bod komen
 1. Basisconcepten (visie van Piramide)
 2. Ontdek- en speelomgeving
 3. Welkomprogramma (en Organisatie en planning: Dagplanning)
 4. Evaluatie en afsluiting


Bijeenkomst twee omvat:

 1. Welkom en terugblik dagdeel 1
  • Huiswerk en portfolio
  • Terugblik tussenliggende periode
 1. Projecten
 2. Taalontwikkeling (interactie, woordenschat, interactief voorlezen
 3. Kansen benutten en kansen creëren
 4. Evaluatie en afsluiting

Bijeenkomst drie omvat:

 1. Welkom en terugblik dagdeel 2
  • Huiswerk en portfolio
  • Terugblik tussenliggende periode
 1. Ontwikkeling stimuleren
 2. Evaluatie (observatie en portfolio)
 3. Spel en zelfstandig leren
 4. Terugblik- en vooruitblik en certificering  

 

De kosten voor het complete pakket Piramide voor gastouders bedragen € 250,- exclusief btw.
Om het materiaal te bestellen, stuurt u een e-mail naar piramide@cito.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Uw naam en adresgegevens
 • Uw registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
 • Het aantal pakketten dat u wilt bestellen

Let op! U kunt Piramide voor gastouders alleen bestellen als u staat ingeschreven in het LRKP.

 

De trainingen vinden plaats op donderdagavond, aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur. De trainingslocatie is nu nog niet bekend. Dit hangt af van het aantal deelnemers. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht. 

 

De kosten voor deze training bedraag €149,=. Deze kosten staan los van het lesmateriaal die u zelf dient te bestellen bij Cito Pyramide, zoals eerder beschreven.

 

  Download hier de folder