Vanaf 2018 weten ouders vooraf wat kinderopvang gaat kosten

15-06-2015 22:38

Minister Asscher (SZW) wil de verrekening van kinderopvang vereenvoudigen en minder fraudegevoelig maken. Voordeel voor ouders is dat zij vanaf januari 2018 van te voren al weten wat de kinderopvang gaat kosten. Zij moeten hun bijdrage in een ‘digitale portemonnee’ storten.

 
Kinderopvangtoeslag gaat verdwijnen
Het is de bedoeling dat ouders straks alleen nog te maken krijgen met de kinderopvanginstelling. Nu moeten zij kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, maar die toeslag gaat verdwijnen. DUO gaat de overheidsbijdrage direct met de kinderopvanginstellingen verrekenen. Ouders hoeven dus zelf geen overheidsbijdrage aan te vragen.
 
Het nieuwe systeem is flexibeler, ook voor flexwerkers en ZZP’ers. Want extra of minder uren kinderopvang worden direct gefactureerd en verrekend met de overheidsbijdrage. De komende maanden wordt het voorstel verder uitgewerkt en wetgeving opgesteld. Hier worden ouders en kinderopvanginstellingen bij betrokken, belooft minister Asscher.
 
Inkomenseffecten in het eerste jaar
DUO gaat voor het berekenen van de overheidsbijdrage het vastgestelde jaarinkomen van twee jaar geleden gebruiken. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor ouders die de jaren daarna te maken hebben gekregen met een forse daling van hun inkomen en daardoor een minder hoge bijdrage van de overheid ontvangen. Voor hen komt er een vangnetregeling.
 
Als hun eigen bijdrage met meer dan 2% stijgt ten opzichte van hun huidige inkomen ontvangen zij alsnog een hogere overheidsbijdrage. Minister Asscher verwacht dat 40% van de ouders gaat er iets op vooruit, terwijl 60% van de ouders er tussen de 0 en 3% in inkomen op achteruit gaan. De inkomenseffecten treden alleen op in het eerste jaar, structureel heeft het nieuwe systeem geen effect op het inkomen van ouders.
 
Werkgevers dragen ook bij
Net als nu, dragen werkgevers ook bij aan de kosten voor kinderopvang. Dat gebeurt nu via een opslag in het sectorfonds, waarbij werkgevers verplicht zijn aangesloten. Daarmee draagt de werkgever een deel van de loonsom af aan het sectorfonds, ook over het loon van werknemers zonder kinderen. Kinderloze werknemers betalen zo dus ook mee aan de kinderopvang.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/bericht/vanaf-2018-weten-ouders-vooraf-wat-kinderopvang-kost/