Toeslagschulden. Nieuwe regeling voor ouders

04-04-2018 19:09

Belastingdienst/Toeslagen heeft nieuwe regeling voor toeslaggerechtigden (lees: ouders) die recht hebben op kinderopvangtoeslag maar ook een toeslagschuld hebben: de 'Maatregel bij verrekenen Kinderopvangtoeslag’.

 

Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag
De zogenoemde 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' is voor ouders:

  • die een toeslagschuld hebben en;
  • waarvan een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling is afgewezen vanwege opzet of grove schuld en;
  • die nog steeds recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Door toeslagschuld stoppen met opvang
Wanneer er opzet of grove schuld is verweten, kan de toeslagschuld worden verrekend met delopende kinderopvangtoeslag. Dit leidt er vaak toe dat ouders de kinderopvang niet meer kunnen betalen en zij de opvang moeten stopzetten. Zonder opvang voor hun kinderen moeten zij vaak ook werk, opleiding, re-integratie- of inburgeringstrajecten beëindigen, met alle (financiële) problemen van dien.

Hoe werkt het?
Binnen de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' blijven de ouders de beschikking houden over zowel de beslagvrije voet (het bedrag dat iemand nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien) als over de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Op basis van deze gegevens berekent de Belastingdienst de afloscapaciteit van de toeslaggerechtigde. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de lopende kinderopvangtoeslag. Deze verrekening blijft doorlopen totdat de schuld is voldaan. Belastingdienst/Toeslagen neemt naast de verrekening geen verdere invorderingsmaatregelen. Ouders kunnen zo, ondanks hun toeslagschuld, de kinderopvang blijven betalen en hun werk, opleiding, re-integratietraject of inburgeringstraject continueren.

Verzoek indienen
Om voor de regeling in aanmerking te komen, kunnen betrokkenen een verzoek indienen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Zij moeten daarbij vragen naar de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

 

Bron: Nationale ombudsman