Ouders gaan er financieel op vooruit

06-11-2018 12:48
ddMaximaal te vergoeden uurprijzen kinderopvangtoeslag 2019
11-06-2018 Rijksoverheid.nl
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op het kinderdagverblijf (crèche), gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Dat laat staatssecretaris Van Ark de Eerste en Tweede Kamer weten. Het is de invulling van de € 248 miljoen die in het Regeerakkoord al was toegezegd.
 
FW BOINK nr 533 580px
Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn veel ouders per saldo minder kwijt aan kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurtarieven worden alsvolgt bijgesteld.
 
 
Dagopvang
De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Dit is ondermeer een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met de nieuwe beroepskracht-kindratio die per 1 januari 2019 geldt. Pedagogisch medewerkers mogen dan nog maar drie baby's (nuljarigen) per persoon opvangen in plaats van de huidige vier.
 
Bso
In de buitenschoolse opvang (bso) wordt per 2019 het aantal pedagogisch medewerkers per kind verlaagd van één pedagogisch medewerker op een groep van tien kinderen naar één pedagogisch medewerker op een groep van twaalf kinderen. Hierdoor dalen de kosten voor buitenschoolse opvang en zullen ouders met kinderen op de bso een lagere rekening krijgen. In lijn hiermee wordt voor de bso de maximum uurprijs verlaagd met € 0,34. Dit betekent dat, in combinatie met de jaarlijkse indexatie van de uurprijzen, de maximum uurprijs voor de bso in 2019 € 6,89 zal zijn.
 
Gastouderopvang
Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,15 bedragen.
 
Als belangenvereniging van ouders zijn we uitraard heel blij met de € 248 miljoen. Maar als de uurprijzen van opvang al teveel stijgen valt de extra tegemoedkoming in het niet. We maken ons zorgen of de verhoging van de maximum uurprijs voldoende is om de nieuwe beroepskracht-kindratio door te voeren.
 
Maximaal te vergoeden uurprijzen kinderopvangtoeslag 2019
11-06-2018 Rijksoverheid.nl
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op het kinderdagverblijf (crèche), gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Dat laat staatssecretaris Van Ark de Eerste en Tweede Kamer weten. Het is de invulling van de € 248 miljoen die in het Regeerakkoord al was toegezegd.
 
FW BOINK nr 533 580px
Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn veel ouders per saldo minder kwijt aan kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurtarieven worden alsvolgt bijgesteld.
 
 
Dagopvang
De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Dit is ondermeer een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met de nieuwe beroepskracht-kindratio die per 1 januari 2019 geldt. Pedagogisch medewerkers mogen dan nog maar drie baby's (nuljarigen) per persoon opvangen in plaats van de huidige vier.
 
Bso
In de buitenschoolse opvang (bso) wordt per 2019 het aantal pedagogisch medewerkers per kind verlaagd van één pedagogisch medewerker op een groep van tien kinderen naar één pedagogisch medewerker op een groep van twaalf kinderen. Hierdoor dalen de kosten voor buitenschoolse opvang en zullen ouders met kinderen op de bso een lagere rekening krijgen. In lijn hiermee wordt voor de bso de maximum uurprijs verlaagd met € 0,34. Dit betekent dat, in combinatie met de jaarlijkse indexatie van de uurprijzen, de maximum uurprijs voor de bso in 2019 € 6,89 zal zijn.
 
Gastouderopvang
Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,15 bedragen.
 
Als belangenvereniging van ouders zijn we uitraard heel blij met de € 248 miljoen. Maar als de uurprijzen van opvang al teveel stijgen valt de extra tegemoedkoming in het niet. We maken ons zorgen of de verhoging van de maximum uurprijs voldoende is om de nieuwe beroepskracht-kindratio door te voeren.
 
Maximaal te vergoeden uurprijzen kinderopvangtoeslag 2019
11-06-2018 Rijksoverheid.nl
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op het kinderdagverblijf (crèche), gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Dat laat staatssecretaris Van Ark de Eerste en Tweede Kamer weten. Het is de invulling van de € 248 miljoen die in het Regeerakkoord al was toegezegd.
 
FW BOINK nr 533 580px
Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn veel ouders per saldo minder kwijt aan kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurtarieven worden alsvolgt bijgesteld.
 
 
Dagopvang
De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Dit is ondermeer een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met de nieuwe beroepskracht-kindratio die per 1 januari 2019 geldt. Pedagogisch medewerkers mogen dan nog maar drie baby's (nuljarigen) per persoon opvangen in plaats van de huidige vier.
 
Bso
In de buitenschoolse opvang (bso) wordt per 2019 het aantal pedagogisch medewerkers per kind verlaagd van één pedagogisch medewerker op een groep van tien kinderen naar één pedagogisch medewerker op een groep van twaalf kinderen. Hierdoor dalen de kosten voor buitenschoolse opvang en zullen ouders met kinderen op de bso een lagere rekening krijgen. In lijn hiermee wordt voor de bso de maximum uurprijs verlaagd met € 0,34. Dit betekent dat, in combinatie met de jaarlijkse indexatie van de uurprijzen, de maximum uurprijs voor de bso in 2019 € 6,89 zal zijn.
 
Gastouderopvang
Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,15 bedragen.
 
Als belangenvereniging van ouders zijn we uitraard heel blij met de € 248 miljoen. Maar als de uurprijzen van opvang al teveel stijgen valt de extra tegemoedkoming in het niet. We maken ons zorgen of de verhoging van de maximum uurprijs voldoende is om de nieuwe beroepskracht-kindratio door te voeren.
 
Maximaal te vergoeden uurprijzen kinderopvangtoeslag 2019
11-06-2018 Rijksoverheid.nl
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op het kinderdagverblijf (crèche), gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Dat laat staatssecretaris Van Ark de Eerste en Tweede Kamer weten. Het is de invulling van de € 248 miljoen die in het Regeerakkoord al was toegezegd.
 
FW BOINK nr 533 580px
Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn veel ouders per saldo minder kwijt aan kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurtarieven worden alsvolgt bijgesteld.
 
 
Dagopvang
De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Dit is ondermeer een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met de nieuwe beroepskracht-kindratio die per 1 januari 2019 geldt. Pedagogisch medewerkers mogen dan nog maar drie baby's (nuljarigen) per persoon opvangen in plaats van de huidige vier.
 
Bso
In de buitenschoolse opvang (bso) wordt per 2019 het aantal pedagogisch medewerkers per kind verlaagd van één pedagogisch medewerker op een groep van tien kinderen naar één pedagogisch medewerker op een groep van twaalf kinderen. Hierdoor dalen de kosten voor buitenschoolse opvang en zullen ouders met kinderen op de bso een lagere rekening krijgen. In lijn hiermee wordt voor de bso de maximum uurprijs verlaagd met € 0,34. Dit betekent dat, in combinatie met de jaarlijkse indexatie van de uurprijzen, de maximum uurprijs voor de bso in 2019 € 6,89 zal zijn.
 
Gastouderopvang
Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,15 bedragen.
 
Als belangenvereniging van ouders zijn we uitraard heel blij met de € 248 miljoen. Maar als de uurprijzen van opvang al teveel stijgen valt de extra tegemoedkoming in het niet. We maken ons zorgen of de verhoging van de maximum uurprijs voldoende is om de nieuwe beroepskracht-kindratio door te voeren.