Kijk hier of uw diploma voldoet

03-02-2015 21:13
Geaccepteerde diploma's voor gastouderschap
 
Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen, kunt u als gastouder aan de slag. U hoeft dan geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen. Naast één van de onderstaande diploma/ervaringscertificaat dient u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen of een Certificaat Eerste Hulp bij Ongelukken te bezitten. Daarvoor kunt u zich hier inschrijven.
 
MBO-2-opleidingen
Helpende breed 2
Helpende sociaal agogisch werk 2
Helpende welzijn 2
Helpende Zorg en Welzijn 2
Verzorgingsassistent(e)
 
MBO-3/4-opleidingen:
A verpleegkundige
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
Akte Kleuterleidster A
Akte Kleuterleidster B
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
Arbeidstherapie (AT)
A-Verpleegkundige
A-verpleger
B Verpleegkundige
B-Verpleegkundige
B-verpleger
Cultureel werk (CW)
Diploma A (ziekenverpleging)
Diploma B (ziekenverpleging)<
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Inrichtingswerk (IW)
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kultureel werk (KW)
Leidster kindercentra (niet van OVDB)
Leidster Kindercentra van de OVDB
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Residentieel Werk (RW)
Sociaal Agogisch 2
Sociaal Agogisch II
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
SPW lang
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde<
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z<
Verpleegkundige
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verpleging A
Verpleging B<
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Z Verpleegkundige
Z-Verpleegkundige
Zwakzinnigenzorg
 
Hoger onderwijs opleidingen
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid N XI
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
Bachelor of Nursing
Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
Docent Dans
Docent Drama
Docerend musicus
Educatieve therapie (Mikojel)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
Hoofdonderwijzer
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding
Kreatief Educatief Werk
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Kunstzinnige therapie
Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
Lerarenopleiding Omgangskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogische Academie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sport en Bewegen
Verpleegkunde