(Gast)oudercommissie

13-02-2015 08:44

Juventa heeft een (gast)oudercommissie.

Vanuit de wet en regelgeving moet het gastouderbureau een oudercommissie hebben. Bij ons vinden we de inspraak van ouders net zo belangrijk als de inspraak van gastouders. Om deze reden bestaat onze (gast)oudercommissie uit ouders en gastouders.

Minimaal een keer per jaar komt de (gast)oudercommissie bijeen. Deze bijeenkomst vindt altijd plaats in November. In deze maand maakt Gastouderbureau Juventa samen plannen voor het komende jaar en evalueren we het afgelopen jaar.

Op deze wijze houden we de inspraak van ouders en onze gastouders optimaal. Indien ouders en/of gastouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de oudercommissie kunnen zij dit kenbaar maken bij het gastouderbureau of bij de leden van de (gast)oudercommissie.
De oudercommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • M.Tichelaar (ouder en voorzitter)
 • A. Bouchingour (ouder en lid)
 • H. Kroon (gastouder en lid)
 • A. van Gool (gastouder en lid)

 

Taken en verantwoordelijkheden van de (gast)oudercommissie zijn onder meer:

 • ·         het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders;
 • ·         het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang;
 • ·         gevraagd en ongevraagd advies geven aan Juventa;
 • ·         het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de (gast)oudercommissie
 • ·         De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 1. de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang;
 2. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder;
 3. het pedagogisch beleidsplan;
 4. voedingsaangelegenheden van algemene aard;
 5. het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 6. het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 7. vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van een interne klachtencommissie;
 8. wijziging van uurtarief voor de gastouderopvang;

 

Heeft u een vraag of opmerking voor de oudercommissie dan kunt u deze mailen naar de voorzitter via het emailadres: gast.oudercommissie apestaarttje gastouderbureau-almere.nl

 Het (gast)ouderreglement  kunt u opvragen bij het gastouderbureau.