Gameverslaving bij jongeren leidt tot verdere eenzaamheid

08-02-2015 17:20

Overmatig gamen vergroot de kans op vereenzaming bij deze jongeren.

 

Dat blijkt uit onderzoek van Jeroen Lemmens. Hij promoveert hierop op 9 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Grotere kans
Jeroen Lemmens deed onderzoek naar gameverslaving. Met een longitudinale onderzoek onder 851 Nederlandse adolescenten toont Lemmens aan dat voornamelijk mannelijke adolescente gamers met psychosociale problemen (zoals eenzaamheid, verminderde sociale competentie en een laag zelfbeeld) een grotere kans hebben om gameverslaving te ontwikkelen.

Geen bijdrage aan sociale contacten
Hoewel deze groep door het spelen van games de negatieve gevoelens die voortkomen uit sociale tekortkomingen tijdelijk kan verdringen, draagt pathologische betrokkenheid weinig bij aan de ontwikkeling en het onderhouden van contacten in het echte leven.

Verslechteren van bestaande relaties
Waarschijnlijk leidt het overmatige gamegebruik dat voortkomt uit gameverslaving, tot verdringing van werkelijke interactie en het verslechteren van bestaande relaties, waardoor deze toch al kwetsbare groep nog meer geïsoleerd raakt.

Toename van eenzaamheid
Dit gegeven verklaart mogelijk waarom eenzaamheid niet alleen leidt tot gameverslaving, maar dat gameverslaving tevens zorgt voor een verdere toename van eenzaamheid. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat gameverslaving onder jongens een toename van agressief gedrag veroorzaakt, ongeacht of er gewelddadige of niet-gewelddadige games werden gespeeld.

Problemen met school en ouders
Lemmens veronderstelt dat het overmatig gamen dat voortkomt uit gameverslaving, uiteindelijk leidt tot problemen op school en/of conflicten met ouders. Als ouders pogingen ondernemen om het buitensporige gamegedrag te stoppen, kunnen ontwenningsverschijnselen leiden tot prikkelbaarheid en agressief gedrag. Dit kan ertoe leiden dat deze jongeren agressief gedrag vertonen in situaties waarin zij niet kunnen spelen, bijvoorbeeld op school of thuis wanneer ouders de speeltijd inperken.

Negatieve invloed op sociale leven
Dergelijk agressief gedrag als gevolg van gameverslaving heeftwaarschijnlijk ook een negatieve invloed op het sociale leven van gameverslaafden. Met dit laatste biedt Lemmens een alternatieve verklaring voor de toename van eenzaamheid.

 

Bron: Universiteit van Amsterdam

In 2006 verscheen al een boek van Jeroen Lemmens over gameverslaving.