Eerste kamer akkoord met vergroten invloed ouders op de kinderopvang

04-05-2015 13:52

De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Nu geldt dit alleen voor bepaalde klachten en alleen voor organisaties die lid zijn van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ouders en oudercommissies kunnen vanaf dat moment zaken waar zij niet uitkomen met de kinderopvangorganisatie voorleggen aan deze commissie. 

 Lees verder...