Derde van peuters in kinderopvang heeft extra zorg nodig

25-10-2019 13:57

Kinderdagverblijven worstelen met peuters die extra hulp nodig hebben. Gemiddeld een derde vertoont problematisch gedrag of spreekt de taal niet goed. De kinderopvang heeft echter onvoldoende geld en kennis om de kinderen de juiste zorg te bieden. Zo glijden ze onnodig af naar het speciaal onderwijs.

 

Uit onderzoek op zo’n 120 locaties blijkt dat 24 procent van de kinderen in de kinderopvang en 37 procent op de peutergroepen extra zorg nodig heeft. Het grootste deel van de kleintjes heeft extra taalondersteuning nodig. Zo’n 6 procent heeft gedragsproblemen; ze zijn bijvoorbeeld druk of agressief of hebben kenmerken van autisme. Ook zitten kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op de groepen.

Met name bij de peuters zitten kinderen die ‘bijzonder gedrag’ laten zien en de groep kunnen ontwrichten. Ze weigeren bijvoorbeeld naar een andere ruimte op het kinderdagverblijf te lopen en gaan op de grond liggen gillen. Of ze vinden het moeilijk met andere kinderen om te gaan en bijten.

Hoewel pedagogisch medewerkers het gedrag wel zien, vinden ze het veelal lastig om de peuters de juiste begeleiding te geven. Temeer omdat er nog vijftien andere peuters op de groep lopen. Extra hulp inschakelen is meestal niet mogelijk, omdat daar geen geld voor is. Met als gevolg dat de leidsters doormodderen of in het ergste geval verwijzen naar een medische dagopvang.

Preventief

Waar in het onderwijs wettelijk is bepaald dat kinderen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de reguliere klassen moeten blijven, is in de kinderopvang niets geregeld. Slechts in enkele gemeenten is extra geld uitgetrokken om kinderen van 0 tot 4 jaar preventief te begeleiden.

Kinderdagverblijven vinden dat daar verandering in moet komen. ,,We hebben andere expertise nodig om dergelijke zorg op te vangen, maar het is heel afhankelijk van personen of het op de agenda staat”, constateert Elianne Vossen, projectleider van Passende Kinderopvang Nijmegen. In deze regio trekt de gemeente wél geld uit om al vroeg zorg te bieden aan kinderen. 

Ook ouderorganisatie Boink vindt dat er meer steun moet komen voor passende kinderopvang. ,,Als kinderdagverblijven het niet redden, moeten die peuters nu gelijk naar een medische dagopvang. Dat is vele malen duurder en lang niet altijd nodig”, constateert voorzitter Gjalt Jellesma. Hij roept op tot een onderzoek naar wat de kinderdagverblijven nodig hebben om meer kinderen binnenboord te houden. 

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/derde-van-peuters-in-kinderopvang-heeft-extra-zorg-nodig~aa2bae50/