Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

04-03-2016 07:42

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de invoering van een nieuw financieringsstelsel.

 

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)